เลย

เครื่องเร่งกระบวนการลดความชื้นเมล็ดกาแฟโดยใช้หลักการฮีตปั้ม (RID65)

อ, 05/04/2022 - 11:57 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
หัวหน้าโครงการ               :  รศ.ดร.จักรมาส เลาหวณิช
คณะทำงานโครงการ (1)      :  นายสุทธิเกียรติ ภูพานไร่
คณะทำงานโครงการ (2)      :  นางสาวกนกภรณ์ บำรุงภักดี

 

งบปี พ.ศ.: 
2565
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องทำความสะอาด และคัดแยกขนาดหน่อไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ (RID65)

  อ, 05/04/2022 - 11:24 — admin2
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา
  หัวหน้าโครงการ             :  นายทวีศักดิ์  ทองแสน
  คณะทำงานโครงการ        :  นายภาณุวัฒน์ ขามประไพ

   

  งบปี พ.ศ.: 
  2565
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 
   เนื้อหาแหล่งข่าว