สมุทรปราการ

โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบความผิดปกติของแผงโซลาร์เซลล์ด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (VCE65)

อ, 12/04/2022 - 12:07 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นายปรีชา  เต็มพร้อม 
ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ  : นายสมพงษ์ กีรติภราดร 
ผู้ประกอบการที่ใช้งานเครื่องจักร  : นายอำพล สารีเกษม  
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ  : นายรัชพล แขมภูเขียว 
ผู้ประสานงาน  : นายณัฐพงษ์ ฉางแก้ว

งบปี พ.ศ.: 
2565
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  ระบบชั่งวัว พ่อแม่พันธ์

  พ, 21/08/2019 - 15:49 — admin5
  รายละเอียด: 

  งบปี พ.ศ.: 
  2562
  ภาพประกอบ: 
  ระบบชั่งวัว พ่อแม่พันธ์

  เอกสารประกอบ

  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ราคาเครื่องจักร: 
  120000
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ลงถุงแบบอัตโนมัติ

  อ, 30/07/2019 - 10:41 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา
  บริษัท ไชย แมชชีนเนอร์รี่ ซัพพลาย จำกัด

  ผู้ใช้งาน
  บริษัท สเต็ปคอน จำกัด

   

  งบปี พ.ศ.: 
  2562
  ภาพประกอบ: 
  เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ลงถุงแบบอัตโนมัติ
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องบรรจุหีบห่อ แนวตั้ง บรรจุโดยโรบอท 2 แกน

   ศ, 30/11/2018 - 16:20 — sysadmin
   รายละเอียด: 

   เครื่องจักรจะใช้ระบบอัตโนมัติในการทำงานทุกขั้นตอน โดยจะมีสายพานลำเลียงผลิตภัณฑ์ที่จะบรรจุ เช่น ห่อ ถาด ขวด ลำเลียงอยู่บนสายพานและเมื่อสายพานรับผลิตภัณฑ์ได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้  แล้วจะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่โรบอท 2 แกนติดตั้งอยู่ ซึ่งสามารถหนีบจับผลิตภัณฑ์ที่จะบรรจุได้อย่างแม่นยำ โดยอุปกรณ์ปากจับอัตโนมัติ และเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่กำหนด เพื่อบรรจุในกล่องกระดาษลูกฟูก  ซึ่งกล่องกระดาษลูกฟูก ก็ถูกแขนกลมีหัวดูดสูญญากาศติดตั้งอยู่ดูดกล่องให้คลี่ตัว และป้อนเข้าสายพานหนีบกล่องปิดฝากล่องด้านล่าง และเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ผลิตภัณฑ์จะถูกบรรจุตามจำนวนที่ต้องการแล้ว กล่องลูกฟูกจะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งปิดฝากล่องด้านบน แล้วจะถูกผลักออกมาจะเครื่องเพื่อทำขั้นตอนต่อไปด้วยเครื่องปิดสก๊อตเทประบบภายในเครื่องจักร ได้มีการปรับปรุงให้โดดเด่นไปจากของเดิม ซึ่งสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ต้นทุนต่ำ และทำงานได้ดี

    

    

   งบปี พ.ศ.: 
   2561
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    ระบบลิฟท์เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุสำหรับบ้านพักอาศัย(VCE60)

    พ, 04/10/2017 - 14:12 — admin5
    รายละเอียด: 

    ระบบลิฟท์เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุสำหรับบ้านพักอาศัย

         (Elevators for the elderly)

    โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2560

                      ระบบลิฟต์ ที่พัฒนาขึ้นมานี้ จะใช้การขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า แบบไม่มีห้องเครื่อง ทำให้ 

               ลิฟท์มีขนาดเล็กสามารถติดตั้งในบ้านพักอาศัยได้ ประหยัดพลังงาน การบำรุงรักษาต่ำ ทำงานเงียบ มี

               ความทนทานสูง สวยงามเหมือนเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน ประกอบติดตั้งได้ง่าย

     

    งบปี พ.ศ.: 
    2560
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ระดับ: 
     ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
     กลุ่มเป้าหมาย: 
     ประชาชนทั่วไป
     ราคาเครื่องจักร: 
     200000
     ภาพหน้าปก: 

     กังหันไอน้ำชนิด Back Pressure เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยการผลิตไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 1000 kW

     อ, 16/02/2016 - 14:53 — kamonwan.s
     รายละเอียด: 
     วัตถุประสงค์
     1. พัฒนาสร้างกังหันไอน้าชนิด Back pressure โดยติดตั งและท้างานร่วมกับเจเนอเรเตอร์ ส้าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ก้าลังไฟฟ้าไม่เกิน 1 MW เพื่อเป็นต้นแบบในการน้าไปประยุกต์ใช้ให้เพิ่มประโยชน์ในการไอน้าอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
     2.  เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เชื อเพลิงแท่งตะเกียบด้วยเทคโนโลยีที่ผลิตขึ นได้ภายในประเทศ
     งบปี พ.ศ.: 
     2558
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ระดับ: 
      ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
      กลุ่มเป้าหมาย: 
      ภาคอุตสาหกรรม
      ภาพหน้าปก: 

      รถจ่ายอาหารสำหรับพ่อ-แม่พันธุ์สุกร

      ศ, 19/06/2015 - 13:42 — admin5
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
      ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท อกรินโนเวท จำกัด

      งบปี พ.ศ.: 
      2558
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ระดับ: 
       ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
       กลุ่มเป้าหมาย: 
       SME
       ภาพหน้าปก: 
       เนื้อหาแหล่งข่าว