แม่ฮ่องสอน

เครื่องอบความร้อนไอน้ำฆ่าเชื้อราเห็ดประสิทธิภาพสูง

พฤ, 27/02/2020 - 18:18 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  การออกแบบและสร้างเครื่องคว้านเมล็ดกระเจี๊ยบ

  อ, 31/07/2018 - 16:31 — admin5
  รายละเอียด: 

  เครื่องคว้านเมล็ดกระเจี๊ยบระบบอัตโนมัติ ไม่มีจําหน่ายในท้องตลาด ผู้ประกอบการไม่สามารถจะหา ซื้อมาใช้ในกระบวนการผลิต  จึงต้องอาศัยองค์ความรู้ที่มีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการ ออกแบบและสร้างเครื่องตัดกระยาสารทแบบกึ่งอัตโนมัติ ให้มีขนาดเหมาะสมเคลื่อนที่สะดวก กําลังการผลิต เหมาะสมตามความต้องการและแรงงานของชุมชน ระบบการทํางานที่ไม่ซับซ้อน ดูแลรักษาง่าย 

  งบปี พ.ศ.: 
  2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  วิสาหกิจชุมชน
  ภาพหน้าปก: 
  เนื้อหาแหล่งข่าว