ภูเก็ต

เครื่องผ่าและคั้นน้ำมะนาว/ส้ม

จ, 26/02/2018 - 14:15 — sysadmin
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา นายธนภัทร พรหมงาม

รางวัลที่ 1 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560

(สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

 

งบปี พ.ศ.: 
2560

เอกสารประกอบ

แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 
เนื้อหาแหล่งข่าว