นครปฐม

โครงการพัฒนาสร้าง “เกวียน” หุ่นยนต์ทำไร่ (VCE65)

จ, 11/04/2022 - 14:50 — admin2
รายละเอียด: 

ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นายปรีชา  เต็มพร้อม 
ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ  : นายราชันท์  ฟักเมฆ                       
ผู้ประกอบการที่ใช้งานเครื่องจักร  : นายธีรพงษ์  กาญจนกันติกุล               
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ  : ผศ.ดร.สุรวุฒิ ยะนิล
ผู้ประสานงาน  : นายราชันท์ ฟักเมฆ                     

งบปี พ.ศ.: 
2565
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  หุ่นยนต์แบบคาน

  พ, 15/05/2019 - 09:30 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา
  บริษัท ที.ซี.เวลดิ้งออโตเมชั่น จำกัด

  งบปี พ.ศ.: 
  0000
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   SME
   ภาพหน้าปก: 
   เนื้อหาแหล่งข่าว