กรุงเทพ

เครื่องจำลองลักษณะทางกายภาพสามมิติต้นแบบด้วยเลเซอร์ความละเอียดสูง (TPD65)

อ, 12/04/2022 - 20:57 — admin2
รายละเอียด: 

หัวหน้าโครงการ : นาย ธวัชชัย อาทรกิจ
คณะทำงานโครงการ (1) : นาง พรพรรณ อาทรกิจ
คณะทำงานโครงการ (2) : ผศ.ดร. ศิรินทร ทองแสง
ชื่อสถานประกอบการผู้พัฒนา : บริษัท บางกอกบลู โอเชี่ยน จำกัด 
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เอ็นซี เทค จำกัด 

งบปี พ.ศ.: 
2565
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องการจัดเรียงแบบอัตโนมัติ แบบประหยัดพื่นที่ (TPD65)

  อ, 12/04/2022 - 19:57 — admin2
  รายละเอียด: 

  หัวหน้าโครงการ : ว่าที่ร้อยตรี เจตนพรัตน์ สมผิว กรรมการผู้จัดการ
  คณะทำงานโครงการ (1) : นาย วิโรจน์ สิทธิพฤกษ์ ที่ปรึกษาโครงการ
  คณะทำงานโครงการ (2) : ผศ.ดร.พิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ ที่ปรึกษาโครงการ
  ชื่อสถานประกอบการผู้พัฒนา : บริษัท อีเทอร์นอลไรส์ ออโตเมชั่น จำกัด  

  งบปี พ.ศ.: 
  2565
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   ระบบรีดผ้าอัตโนมัติ (TPD65)

   อ, 12/04/2022 - 19:29 — admin2
   รายละเอียด: 

   หัวหน้าโครงการ : ดร. สุรีรัตน์ แซ่ตั้ง
   คณะทำงานโครงการ (1) : รศ. ดร. สุชาติ แย้มเม่น
   คณะทำงานโครงการ (2) : นาย อธิศ ปทุมวรรณ
   คณะทำงานโครงการ (3) : นาย ศุภฤกษ์ กานต์ธิรากูล
   ชื่อสถานประกอบการผู้พัฒนา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เจ ซัพพลาย 

   งบปี พ.ศ.: 
   2565
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    โครงการพัฒนาสร้างระบบบดและคัดแยกกระจกหน้ารถยนต์ (VCE65)

    อ, 12/04/2022 - 15:51 — admin2
    รายละเอียด: 

    ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นางศมน ชคัตธาดากุล
    ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ1  : ดร.พิชญ์รัตน์ อินทร์เอื้อ
    ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ2  : นายปริญญา เร่งพินิจ 
    ผู้ประกอบการที่ใช้งานเครื่องจักร  : บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด และบริษัท อัลทิเมท ดีไซร์ ออโต้กลาส จำกัด
    ที่ปรึกษาด้านวิชาการ  : ดร.พิชญ์รัตน์ อินทร์เอื้อ
    ผู้ประสานงาน  : นางสาวเยาวธิดา เสียงล้ำ

    งบปี พ.ศ.: 
    2565
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     โครงการพัฒนาสร้างตู้อบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น สำหรับใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ (VCE65)

     อ, 12/04/2022 - 11:51 — admin2
     รายละเอียด: 

     ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นายปรีชา  เต็มพร้อม
     ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ  : นายประวิณ หลิ่มศิริ     
     ที่ปรึกษาด้านวิชาการ  : นายปรเมธ ประเสริฐยื่ง    
     ผู้ประสานงาน  : นายประวิณ หลิ่มศิริ 

     งบปี พ.ศ.: 
     2565
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      โครงการพัฒนาสร้างตู้อบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น สำหรับใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ (VCE65)

      อ, 12/04/2022 - 11:51 — admin2
      รายละเอียด: 

      ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นายปรีชา  เต็มพร้อม
      ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ  : นายประวิณ หลิ่มศิริ     
      ที่ปรึกษาด้านวิชาการ  : นายปรเมธ ประเสริฐยื่ง    
      ผู้ประสานงาน  : นายประวิณ หลิ่มศิริ 

      งบปี พ.ศ.: 
      2565
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       โครงการพัฒนาสร้างระบบระเหยที่อุณหภูมิต่ำด้วยระบบปั๊มความร้อนสุญญากาศ พร้อมระบบดึงกลับของเหลวสำหรับระเหย (VCE65)

       อ, 12/04/2022 - 11:36 — admin2
       รายละเอียด: 

       ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นายปรีชา  เต็มพร้อม 
       ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : นายประวิณ หลิ่มศิริ  
       ที่ปรึกษาด้านวิชากา  : คุณปรเมธ ประเสริฐยื่ง 
       ผู้ประสานงาน  : นายประวิณ หลิ่มศิริ    

       งบปี พ.ศ.: 
       2565
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        โครงการพัฒนาสร้างเครื่องผสมความหนืดสูงขนาด 200 ลิตร ระบบสุญญากาศพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติแบบ IIOT (VCE65)

        อ, 12/04/2022 - 11:24 — admin2
        รายละเอียด: 

        ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ)  : นายปรีชา  เต็มพร้อม 
        ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ  : คุณสถาพร เลี้ยงศิริกูล    
        ผู้ประสานงาน  : คุณสถาพร เลี้ยงศิริกูล 

        งบปี พ.ศ.: 
        2565
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         โครงการพัฒนาสร้างระบบทันตกรรมอัจฉริยะเพื่อความเสมอภาคด้านสุขภาพ(VCE64)

         ศ, 02/04/2021 - 10:05 — bunsita
         รายละเอียด: 

         ปัจจุบันในประเทศไทยเริ่มมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานทันตกรรม (ทันตกรรมทางไกล, Tele-dentistry) ทำให้ผู้มีปัญหาช่องปากสามารถขอคำปรึกษา (Tele-consultation) โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปพบทันตแพทย์ แต่ยังมีข้อจำกัดอยู่เพียงการใช้ข้อความสนทนา ทำให้การให้คำปรึกษาทำได้อย่างจำกัด การพัฒนาสร้างระบบทันตกรรมอัจฉริยะ (Smart Dentistry) โดยเพิ่มการใช้อุปกรณ์เก็บภาพในช่องปาก (Intra-oral camera) เพื่อส่งภาพหรือวิดีโอ การสร้างระบบบันทึกข้อมูลแบบดิจิทัลและการประมวลผลโดยปัญญาประดิษฐ์ จะเพิ่มความแม่นยำของการให้คำปรึกษาและทำให้การนัดหมายมีความจำเพาะต่อความเชี่ยวชาญมากขึ้น

         อย่างไรก็ตามปัจจุบันอุปกรณ์เก็บภาพช่องปากยังนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งต้องมีการโหลดแอพพลิเคชั่นที่มาพร้อมอุปกรณ์ก่อนใช้งาน การพัฒนาอุปกรณ์เก็บภาพในช่องปากพร้อมแอพพลิเคชั่น สร้างระบบการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลที่เป็นของไทยเองจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของประชาชน เพื่อความเสมอภาคด้านสุขภาพ (Health Equity) โดยยังมีความปลอดภัยในการจัดการรระบบข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล

          

         งบปี พ.ศ.: 
         2564
         ภาพประกอบ: 
         อุปกรณ์เก็บภาพในช่องปากที่ต้องการพัฒนา
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ระดับ: 
          ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
          กลุ่มเป้าหมาย: 
          ประชาชนทั่วไป
          ภาพหน้าปก: 

          โครงการพัฒนาสร้างระบบพลาสมาบำบัดน้ำเสียเพื่อการนำมาใช้ใหม่ (VCE64)

          พฤ, 01/04/2021 - 15:40 — bunsita
          รายละเอียด: 

          ปัจจุบันปัญหามลพิษทางน้ำได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และประเทศอุตสาหกรรม จึงมีผลผลิตทางการเกษตรและโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตรมากมาย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำ ซึ่งทำให้เกิดการเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็น การเกิดปัญหาการเน่าเสียของแหล่งน้ำตามมาซึ่งก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา เช่น ปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมปัญหาสุขภาพอนามัยที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และปัญหาเศรษฐกิจ เป็นต้น  ด้วยเหตุนี้ การบำบัดน้ำเสียด้วยพลาสม่าเป็นเทคโนโลยีที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม เพราะไม่มีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย และยังสามารถนำน้ำที่ได้บำบัดน้ำเสียด้วยพลาสม่ากลับมาใช้ในการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรได้

           

           

          งบปี พ.ศ.: 
          2564
          ภาพประกอบ: 
          เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยพลาสมาเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ระดับ: 
           ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
           กลุ่มเป้าหมาย: 
           ภาคอุตสาหกรรม
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว