เครื่องเคลือบแผ่นสแตนเลสในสุญญากาศ

พ, 25/09/2013 - 10:50 — admin4
รายละเอียด: 

เครื่องเคลือบแผ่นสแตนเลสในสุญญากาศ มีส่วนประกอบหลักพื้นฐาน 6 ส่วน ดังนี้คือ ห้องเคลือบ ระบบเครื่องสูบสุญญากาศ ระบบเคลือบ ระบบจ่ายแก๊ส ระบบน้ำหล่อเย็น ระบบควบคุมการทํางานของเครื่อง สามารถสร้างภาวะสุญญากาศและสามารถเคลือบแผ่นสเตนเลสให้มีสีทอง รวมถึงยังสามารถเคลือบชิ้นงานที่มีรูปทรง 3 มิติ ได้อีกด้วย ห้องเคลือบมีขนาดประมาณ 120 cm x 120 cm และมี
แหล่งกําเนิดสารเคลือบขนาดประมาณ 5 นิ้ว ทําให้สามารถเคลือบชิ้นงานแผ่นเรียบที่มีขนาดใหญ่ประมาณ 100 cm x 100 cm ซึ่งตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มอุตสาหกรรมแผ่นสเตนเลสที่ต้องการเพิ่มความแข็งและสีของผลิตภัณฑ์ ตามความต้องการของตลาด และที่สําคัญเครื่องเคลือบที่สร้างขึ้นในโครงการนี้ ยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้เคลือบงานในกลุ่มการเคลือบแข็งได้อีกด้วย

งบปี พ.ศ.: 
2554
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: