เครื่องตัดกาละแมอัตโนมัติ

จ, 05/08/2013 - 11:14 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา นายบรรเจิด แสงจันทร์ ผู้ใช้ วิสาหกิจชุมชน ก.กะลาแม จ.เชียงใหม่

งบปี พ.ศ.: 
2556
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: