เครื่องผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

พ, 01/05/2013 - 10:09 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายสมชาย แก้วจันทร์ฉาย
46/1 หมู่ 8 ตำบลหัวฝาย
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130

งบปี พ.ศ.: 
2547

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: