เครื่องขุดมันฝรั่ง

พ, 01/05/2013 - 10:06 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายบัณฑิต หิรัญสถิตย์พร
1 ซอย 6 ถนนสุขเกษม ตำบลป่าตัน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

งบปี พ.ศ.: 
2547

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: