เครื่องผลิตอาหารผสมรวม (TMR) สำหรับฟาร์มโคนมขนาดเล็ก

พ, 01/05/2013 - 09:45 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายสุวรรณ หอมหวล
158 ซอยพงษ์ราชอนุสรณ์ 2 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

งบปี พ.ศ.: 
2547

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: