เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์เพื่อการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

จ, 17/12/2012 - 16:20 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายวัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมพลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

งบปี พ.ศ.: 
2546
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: