ระบบประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน (เฟส2)

จ, 17/12/2012 - 15:08 — admin5
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องปี 44,45)
นักวิจัย/สถาบัน
นายวีระ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

งบปี พ.ศ.: 
2545
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: