เตาอบไม้แสงอาทิตย์ขนาด 500 ลูกบาศก์ฟุต

ศ, 23/11/2012 - 14:46 — admin
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายอำไพ เปี่ยมอรุณ
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

งบปี พ.ศ.: 
2544
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: