ระบบประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน (เฟส1)

อ, 20/11/2012 - 09:39 — admin5
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องปี 44,45)
นักวิจัย/สถาบัน
นายวีระ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

งบปี พ.ศ.: 
2544
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: