เครื่องผลิตยางแผ่นดิบกึ่งอัตโนมัติ (เฟส2)

ศ, 16/11/2012 - 11:29 — admin5
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องปี 42,43)
นักวิจัย/สถาบัน
นายพิทยา อำพนพนารัตน์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

งบปี พ.ศ.: 
2543
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: