เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย (เฟส1)

จ, 05/11/2012 - 10:14 — admin5
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องปี 39,40)
นักวิจัย/สถาบัน
นายพูลประเสริฐ ปิยะอนันต์
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
นครปฐม 73140

งบปี พ.ศ.: 
2539
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: