เครื่องขึ้นรูปเกลียวเส้นเชือกจากกระดาษกล้วย

ส, 13/10/2012 - 00:37 — admin3
รายละเอียด: 

เครื่องขึ้นรูปเชือกเกลียวจากกระดาษกล้วย

ที่มาและความสำคัญ
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้รับความสนใจและถูกให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก กล้วยเป็นพืชที่ลำต้นมีเส้นใยที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นกระดาษเยื่อกล้วยได้ ซึ่งการแปรรูปกระดาษเยื่อกล้วยให้เป็นเส้นเชือกที่มีความแข็งแรง จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานแทนเชือกพลาสติกสังเคราะห์ได้ เป็นการส่งเสริมการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ช่วยเพิ่มมูลค่าจากสิ่งไร้ค่า และยังช่วยส่งเสริมการสร้างอาชีพให้เกษตรกรอีกแนวทางหนึ่ง

คุณลักษณะ
ตัวเครื่องประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ชุดขึ้นรูปเกลียวเชือก, ชุดลำเลียงเชือก, ชุดเก็บเส้นเชือก, และ ชุดควบคุมเครื่อง
การทำงานเริ่มจากติดตั้งม้วนกระดาษบนชุดขึ้นรูปเกลียวเชือก โดยร้อยกระดาษเข้ารูไกด์ประคอง ทำการเปิดสวิตช์ทำงานที่ชุดควบคุมเครื่อง พร้อมกับปรับความเร็วมอเตอร์ของชุดหมุนเชือกและชุดหมุนกระดาษ เมื่อกระดาษหมุนเป็นเส้นเชือก ให้ทำการดึงเชือกผ่านชุดลำเลียงเชือกโดยร้อยเข้ารูไกด์แบริ่งและรูไกด์ตัวนำเลื่อน จากนั้นม้วนเข้ากับแกนม้วนชุดเก็บเส้นเชือก เมื่อทำการปั่นเส้นเชือกเสร็จเรียบร้อยจึงปิดสวิตซ์

กำลังการผลิตของเครื่อง / กำลังไฟฟ้าที่ใช้
- สามารถผลิตเส้นเชือกได้ 300 เมตร/ชั่วโมง

ขนาดและน้ำหนักเครื่อง
- 2.2 x 1.60 x 1.25 เมตร , น้ำหนัก 75 กิโลกรัม

ราคาเครื่องเชิงพาณิชย์
เครื่องละ 27,500 บาท

หัวหน้าโครงการ
นายศุภเอก ประมูลมาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

งบปี พ.ศ.: 
2553
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: