เครื่องโม่ - ร่อนดินแบบต่อเนื่อง สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบทำเครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบในชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศ, 12/10/2012 - 17:11 — admin3
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน

งบปี พ.ศ.: 
2548
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: