เครื่องหีบน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำ

พ, 04/07/2012 - 00:30 — admin
รายละเอียด: 

สร้างโดย
ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
02-9428555 ต่อ 1803

งบปี พ.ศ.: 
2549
ภาพประกอบ: 
เครื่องหีบน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำ
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: