เจ้าหน้าที่ กปว. และสถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องเร่งกระบวนการลดความชื้นเมล็ดกาแฟโดยใช้หลักการฮีตปั๊ม ณ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

ส, 20/05/2023 - 14:37 — admin2

19 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. - เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบ พัฒนาโดย อจ. ปิยะพงษ์ สิงห์บัวหน่วยงาน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ที่ติดตั้งเพื่อใช้งาน ณ วิสาหกิจชุมชนลองเลย ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เครื่องดังกล่าวพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดความชื้นของเมล็ดกาแฟ เพื่อนำไปผ่านกระบวนการคั่วเมล็ดกาแฟต่อไป มีกระบวนการทำงานของเครื่อง 2 ส่วนหลักๆ ที่ทำงานไปพร้อมกัน คือ ส่วนการสลัดน้ำ และส่วนการอบเพื่อลดความชื้น อัตราการทำงานอยู่ที่ 15 กิโลกรัมต่อรอบ ใช้อุณหภูมิและเวลาอยู่ที่ 40-50 องศาเซลเซียส และ 20 นาที ตามลำดับ โดยเครื่องดังกล่าวช่วยลดความชื้นของเมล็ดกาแฟประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ และลดระยะเวลาในการนำเมล็ดกาแฟไปตากประมาณ 3 วัน

 

วันที่กิจกรรม: 
Thu, 18/05/2023 - 17:00
สถานที่: 
ณ วิสาหกิจชุมชนลองเลย ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
ภาพประกอบ: 
เจ้าหน้าที่ กปว. และสถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องเร่งกระบวนการลดความชื้นเมล็ดกาแฟโดยใช้หลักการฮีตปั๊ม ณ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย