รางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2562 รางวัลชนะเลิศ สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป

จ, 19/10/2020 - 16:26 — admin5

รางวัลชนะเลิศ "เครื่องจ่ายวัคซีนสำหรับฟาร์มปศุสัตว์" โดย บริษัท อกรินโนเวท จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 "เครื่องสกัดสารสำคัญด้วยของเหลวสถานะวิกฤตขั้นสูง" โดย บริษัท ไทยเสกสรรค์ จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 SS200 เครื่องเกี่ยวข้าวนวดข้าวและข้าวโพด