การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และผลเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ.2563 ประจำภูมิภาคภาคเหนือ

อา, 20/09/2020 - 16:24 — admin5

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และผลเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ.2563 ประจำภูมิภาคภาคเหนือ จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักส่งเสริมและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ เครื่องกรอเส้นด้ายสำหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ เครื่องสแกนอุณหภูมิใบหน้า วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์:
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ เครื่องกวนผสมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
รางวัลชมเชย จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ตู้เย็นระบบไฮโซน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ eTuk Tuk ปากน้ำโพ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
(รางวัลพิเศษ) รางวัลขวัญใจมหาชน จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ เครื่องทำลวดลายบนแผ่นไม้ด้วยไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

วันที่กิจกรรม: 
Sat, 19/09/2020 - 17:00
ภาพประกอบ: 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และผลเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาประจำปี พ.ศ.2563 ประจำภูมิภาคภาคเหนือ