การสัมมนาวิพากษ์ผล“การประเมินผลลัพธ์ของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ที่ให้การสนับสนุนใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559”

พ, 14/11/2018 - 09:03 — admin5

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดสัมมนาวิพากษ์ผล“การประเมินผลลัพธ์ของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ  และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ที่ให้การสนับสนุนใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดพาวเวอร์พอย ตาม link ด้านล่าง

วันที่กิจกรรม: 
Mon, 05/11/2018 - 17:00
ภาพประกอบ: 
การสัมมนาวิพากษ์ผล“การประเมินผลลัพธ์ของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ  และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ที่ให้การสนับสนุนใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559”