รถขายกาแฟสด จรยุทธ

พ, 01/08/2018 - 15:03 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลเทคโนโลยีสร้างสรรค์อาชีพเพื่อสังคม

งบปี พ.ศ.: 
2560

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ประชาชนทั่วไป
ภาพหน้าปก: