เครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำสำหรับทดแทนการใช้ก๊าซ

พ, 01/08/2018 - 14:54 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่2 สาขาพลังงานสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบปี พ.ศ.: 
2560

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: