เครื่องรีโอมิเตอร์แบบดายเคลื่อนที่สำหรับทดสอบสมบัติการคงรูปของสารประกอบยาง (TPD)

พ, 18/04/2018 - 13:50 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
นายรักพงษ์ สมบูรณ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นแมช จำกัด
 

งบปี พ.ศ.: 
2560
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
SME
ราคาเครื่องจักร: 
800000
ภาพหน้าปก: