เครื่องขึ้นรูปก้อนสมุนไพร

จ, 26/02/2018 - 13:57 — sysadmin
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา นายประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์

ผู้ใช้ วิสาหกิจชุมชนเครื่องหอมเมืองสระแก้ว

 

งบปี พ.ศ.: 
2560
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: