เครื่องผลิตกระถางเพาะชำ จากเศษขี้เลื่อยไม้มะม่วง

จ, 26/02/2018 - 13:51 — sysadmin
รายละเอียด: 

Nursery Pot Making Machine from Mango Sawdust

 

งบปี พ.ศ.: 
2560

เอกสารประกอบ

แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: