เกษตรกรปาล์มกระบี่ ปลื้ม วท. ร่วมมือพันธมิตร ยกระดับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน พร้อมพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ มุ่งไปสู่กระบี่เมืองแห่งปาล์มน้ำมัน

พฤ, 08/02/2018 - 11:04 — admin5

20180202 180202 0018

29 มกราคม 2561 / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ประกาศความสำเร็จการพัฒนาผลงานด้านเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ สำหรับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน จำนวน 4 ผลงาน ที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างกัน เพื่อผลักดันจังหวัดกระบี่ ให้มุ่งสู่กระบี่เมืองปาล์มน้ำมัน ได้แก่ 1) เครื่องวัดปริมาณน้ำมันสำหรับปาล์มน้ำมัน 2) แท่นดั๊มเคลื่อนที่สำหรับรถกระบะบรรทุกผลปาล์ม 3) รถกวาดเก็บผลปาล์มบนลานเท และ 4) ชุดอุปกรณ์ช่วยในการเก็บทะลายปาล์มบนต้นสูง ซึ่งการพัฒนาในครั้งนี้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมเมืองไทยไร้ของเสีย และหน่วยงานพันธมิตร

20180202 180202 0010 20180202 180202 0006

20180202 180202 0014 20180202 180202 0021

นางวนิดา  บุญนาคค้า  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กล่าวว่า ทางจังหวัดกระบี่มีนโยบายที่สำคัญ คือ กระบี่เมืองปาล์มน้ำมัน หรือ Krabi Palm Oil City คือ การสร้างศักยภาพและความยั่งยืนในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันด้วยการจัดการระบบการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มคุณภาพของน้ำมันปาล์ม ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน สำนักงานปลัดกระทรวงฯ จึงร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาทั้ง 4 ผลงาน จนประสบความสำเร็จ ได้แก่

1) เครื่องวัดปริมาณน้ำมันสำหรับปาล์มน้ำมัน เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดข้อขัดแย้งระหว่างเกษตรกรกับลานเท  ในกรณีผลปาล์มน้ำมันที่มีลักษณะใกล้เคียงกันระหว่างผลปาล์มน้ำมันดิบกับผลปาล์มน้ำมันสุก

2) แท่นดั๊มเคลื่อนที่สำหรับรถกระบะบรรทุกผลปาล์ม ช่วยลดความเสียหายของผลปาล์มในการเคลื่อนย้ายทะลายปาล์มจากท้ายรถลงสู่ลานเท ในกรณีที่รถกระบะขนส่งทะลายปาล์มไม่ใช่รถที่ดัดแปลงเพื่อการเท

3) รถกวาดเก็บผลปาล์มบนลานเท  ใช้ทดแทนรถแทร็กเตอร์ ซึ่งจะช่วยลดความบอบช้ำของผลปาล์มจากการดันกอง และลดการสูญเสียของเปอร์เซ็นต์น้ำมัน

 และ 4) ชุดอุปกรณ์ช่วยในการเก็บทะลายปาล์มบนต้นสูง เป็นอุปกรณ์ชุดแขนลิฟท์ยกติดตั้งตะกร้าต่อพ่วงกับรถตีนตะขาบ ช่วยไม่ให้ปาล์มที่ตัดตกลงพื้นดินเสียหาย

20180202 180202 0001 20180202 180202 0003

20180202 180202 0013  20180202 180202 0019

โดยผลงานทั้ง 4 ผลงาน ที่ส่งมอบให้แก่ สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้าไปมีบทบาทในการผลักดันจังหวัดกระบี่ ให้มุ่งสู่กระบี่เมืองปาล์มน้ำมัน

วันที่กิจกรรม: 
Fri, 02/02/2018 - 17:00
ภาพประกอบ: 
เกษตรกรปาล์มกระบี่ ปลื้ม วท. ร่วมมือพันธมิตร ยกระดับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน พร้อมพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ มุ่งไปสู่กระบี่เมืองแห่งปาล์มน้ำมัน