กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมมือ ภาคเอกชน พัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ 5 เครื่อง ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

พ, 16/08/2017 - 11:51 — admin5

 เเถลงขาวเครองจกร ๑๗๐๘๑๕ 0005

          เวลา 13.30 น. วันนี้ ( 15 สิงหาคม 2560 ) ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดการแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย และ สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ  เพื่อการพัฒนาสร้างเครื่องมือและเครื่องจักรกล ที่ใช้เทคโนโลยีในด้านการผลิตเพื่อช่วยให้กระบวนการผลิตสินค้ามีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยพัฒนาและเพิ่มคุณค่าวัสดุ/วัตถุดิบที่มีในประเทศ และลดการนาเข้าจากต่างประเทศ โดยงานนี้ ได้รับเกียรติจากนางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มาร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ

 เเถลงขาวเครองจกร ๑๗๐๘๑๕ 0008

เเถลงขาวเครองจกร ๑๗๐๘๑๕ 0007        เเถลงขาวเครองจกร ๑๗๐๘๑๕ 0006

          ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในงานแถลงข่าวว่า “ การจัดงานแถลงข่าวในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานความสำเร็จจากความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานที่ได้ดำเนินการมาเมื่อปี 2558 และ 2559 โดยเน้นพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ดังนั้น ความสำเร็จในการพัฒนาเครื่องจักรกลต้นแบบที่นำมาแถลงข่าวในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าผลงานบางประเภทเป็นเครื่องจักรที่สนับสนุนคลัสเตอร์หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม ที่อยู่ใน New S-curve ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ”

 เเถลงขาวเครองจกร ๑๗๐๘๑๕ 0003

เเถลงขาวเครองจกร ๑๗๐๘๑๕ 0001        เเถลงขาวเครองจกร ๑๗๐๘๑๕ 0002

          ทั้งนี้สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี ได้แก่ บริษัทที.ซี.เอ็มเอ็นไวรอนเม้นท์จำกัด ผู้สร้างสรรค์โครงการ เครื่องจักรกลเพื่อกระบวนการผลิตยางเตรียมพื้นลู่-ลานกรีฑาสนามกีฬาและลานอเนกประสงค์  ,บริษัทอกรินโนเวทจำกัด ผู้สร้างสรรค์โครงการ ระบบเผากำจัดควันเพื่อธุรกิจอาหาร ,บริษัทอาร์แอลซีอินโนเวชั่นจำกัด ผู้สร้างสรรค์โครงการ แขนหุ่นยนต์อุตสาหกรรมขนาดเล็กเพื่อการเคลื่อนย้ายและประกอบชิ้นงาน และบริษัทเซ็นเซอร์นิกส์จำกัด ผู้สร้างสรรค์โครงการ เครื่องจักรสาหรับการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA) ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และ หุ่นยนต์ประกอบชิ้นส่วนนาฬิกา

 เเถลงขาวเครองจกร ๑๗๐๘๑๕ 0009 เเถลงขาวเครองจกร ๑๗๐๘๑๕ 0010

เเถลงขาวเครองจกร ๑๗๐๘๑๕ 0011 เเถลงขาวเครองจกร ๑๗๐๘๑๕ 0012

          โดยผลงานเครื่องจักรต้นแบบที่นำมาจัดแสดงภายในงาน ได้แก่ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมขนาดเล็กเพื่อการเคลื่อนย้ายและประกอบชิ้นงาน ที่พัฒนาโดย บริษัท อาร์ แอล ซี อินโนเวชั่น จำกัด เพื่อช่วยลดการใช้แรงงานคนในงานที่มีลักษณะซ้าๆ สามารถเพิ่มเติมการควบคุมระยะไกลผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อรองรับ Industry 4.0 และ เครื่องจักรกลเพื่อกระบวนการผลิตยางเตรียมพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และ ลานอเนกประสงค์ ที่พัฒนาโดย บริษัท ที.ซี.เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เพื่อป้องกันยางที่ผสมเกาะติดกับผนัง มีใบกวนและปาดชนิดติดตั้งอยู่กับที่ปรับตั้งมุมองศาได้ และแยกออกต่างหากจากผนังถัง พร้อมกับออกแบบ ให้ถังสามารถหมุนเดินหน้าและถอยหลังได้

 เเถลงขาวเครองจกร ๑๗๐๘๑๕ 0013

เเถลงขาวเครองจกร ๑๗๐๘๑๕ 0014

เเถลงขาวเครองจกร ๑๗๐๘๑๕ 0015

วันที่กิจกรรม: 
Sun, 13/08/2017 - 17:00
ภาพประกอบ: 
กระทรวงวิทย์ฯ ร่วมมือ ภาคเอกชน พัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ 5 เครื่อง ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า