กระทรวงวิทย์ฯ มอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559

อา, 05/02/2017 - 12:51 — admin5

IMG 1675

    2 กุมภาพันธ์ 2560 / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มูลนิธิบัวหลวง จัดพิธีมอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 ให้กับ 6 ผลงาน โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน ณ อาคาร 101 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 IMG 1657 IMG 1635

    ดร.อรรชกา กล่าวว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ทำให้คนได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งในเรื่องความเป็นเหตุเป็นผล ความคิดวิเคราะห์ หรือแม้แต่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและความสำคัญในการพัฒนาประเทศ และยังมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในภาคการเกษตรซึ่งเป็นภาคการผลิตที่มีบทบาทมากที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ       

IMG 1696 IMG 1680

     กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยมุ่งเน้นไปที่สิ่งประดิษฐ์คิดค้นเพื่อการเกษตร ซึ่งนับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ภาครัฐและเอกชนได้ร่วมมือกันทำประโยชน์ให้สังคม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการประดิษฐ์คิดค้นที่เอื้อต่อการใช้งานด้านการเกษตรของไทย โดยสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ส่งเข้าประกวดเป็นประจำทุกปี สามารถยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าคนไทยมีความรู้ ความสามารถ และมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น โดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

IMG 1687 IMG 1693

 
     นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีการดำเนินการส่งเสริมผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดออกสู่เชิงพาณิชย์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยผลงานที่ได้รางวัลทั้ง 6 ผลงาน มีการจัดแสดงจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ณ อาคาร 101 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สำหรับโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นเปิดกว้างให้กับผลงานจากนักประดิษฐ์ไทยที่มีความสามารถทุกท่าน ทุกระดับ ทุกสาขาอาชีพ โดยในปี พ.ศ. 2560 หัวข้อการประกวดคือ “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร” ซึ่งจะหมดเขตส่งผลงาน 2 มีนาคม 2560

สำหรับผลรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 ได้แก่

รางวัลที่ 1 : -
รางวัลที่ 2 : อุปกรณ์สอยผลไม้อเนกประสงค์                
      เจ้าของผลงาน  นายอภิชาติ  สุขเรืองทรัพย์ เงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมโล่เชิดชู

รางวัลที่ 3 : รถเข็นอเนกประสงค์สำหรับเกษตรกรไร่สับปะรด        
      เจ้าของผลงาน   นายฉัตรชัย  ม่วงประเสริฐ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ

รางวัลเชิดชูเกียรติ : เซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์แบบทุ่นลอย-ต้นแบบระบบบำบัดชีวภาพประสิทธิภาพสูงระดับโรงงาน    
      เจ้าของผลงาน    ผศ.ดร.ชลทิศา  สุขเกษม เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ
รางวัลเชิดชูเกียรติ : มีดกรีดลำต้นยางพาราแบบเลื่อนใบมีดกรีดลำต้นได้    
      เจ้าของผลงาน    นายเกรียงศักดิ์ งามแสน เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ
รางวัลเชิดชูเกียรติ : หุ่นยนต์หยอดข้าวอัตโนมัติ
      เจ้าของผลงาน     ผศ.มงคล  เอกปัญญาพงศ์ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ
รางวัลเชิดชูเกียรติ : เครื่องกำจัดหญ้าในร่องนาดำ
      เจ้าของผลงาน    นายชำนาญ  ด้วงโสน เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ

IMG 1671 IMG 1701

วันที่กิจกรรม: 
Tue, 31/01/2017 - 17:00
สถานที่: 
BITEC บางนา
ภาพประกอบ: 
กระทรวงวิทย์ฯ มอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559