กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับจังหวัดกระบี่ ดึงภาคเอกชน พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือผลักดันจังหวัดกระบี่ มุ่งสู่ Krabi Oil Palm

จ, 21/11/2016 - 16:49 — admin5

 
 
   
           
              กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปลัดกระทรวงฯ และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรและเครื่องมือสำหรับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน เพื่อผลักดันจังหวัดกระบี่มุ่งสู่ Krabi Oil Palm City จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) ชุดอุปกรณ์ช่วยในการเก็บทะลายปาล์มต้นสูง 2) แท่นดั้มพ์เคลื่อนที่ขนาดรถกระบะพร้อมสายพานลำเลียงผลปาล์ม 3) รถกวาดและคีบผลปาล์มบนลานเท และ 4) อุปกรณ์และระบบการวัดปริมาณน้ำมันสำหรับปาล์มน้ำมัน หากเกษตรกรหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ใกล้เคียงท่านใดที่สนใจ สามารถเข้าร่วมงานได้ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมมารีไทม์ พาร์ค แอนด์ สปา จังหวัดกระบี่ 
 

 

วันที่กิจกรรม: 
Sat, 05/11/2016 - 17:00
สถานที่: 
ณ โรงแรมมารีไทม์ พาร์ค แอนด์ สปา จังหวัดกระบี่
ภาพประกอบ: 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับจังหวัดกระบี่ ดึงภาคเอกชน พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือผลักดันจังหวัดกระบี่ มุ่งสู่ Krabi Oil Palm