โครงการเครื่องนับจำนวนลูกกุ้งจากบ่ออนุบาลโดยวิธีการประมวลผลภาพ

พ, 03/08/2016 - 14:58 — admin3
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ราคาเครื่องจักร: 
200000
ภาพหน้าปก: