"การขับเคลื่อน Startup Thailand : ฐานเศรษฐกิจใหม่ของไทย"

อ, 10/05/2016 - 14:15 — admin5

อ่านเพิ่มเติมที่
http://www.most.go.th/main/index.php/news/thailand-startup-2016.html
(30 เมษายน 2559) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการภายในงาน Startup Thailand 2016 ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จำนวนกว่า 200 บูธ และพร้อมหน่วยงานสนับสนุนสตาร์ทอัพจากต่างประเทศจำนวนกว่า 10 บูธ ทั้งโซนการแสดงนิทรรศการสตาร์ทอัพจะแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ประกอบด้วย                
1. ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านการเกษตรและอาหาร (AgriTech & FoodTech)              
2. ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรม 4.0 และอุตสาหกรรมสะอาด (Industry 4.0 & CleanTech)                
3. ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านการศึกษาและการสนับสนุนการทำงานของภาครัฐ (EdTech & GovTech)                
4. ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านอสังหาริมทรัพย์ (PropertyTech)        
5. ธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งด้านบริการส่วนบุคคล การท่องเที่ยว และความบันเทิง (Lifestyle : Personal service, TravelTech & Entertainment)                
6. ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านการเข้าถึงสินค้า (E-Commerce & Logistics)                
7. ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านการเงิน (FinTech) และด้านการให้บริการสำหรับธุรกิจ (Service Enhancement)                
8. ธุรกิจสตาร์ทอัพด้านสุขภาพ (HealthTech)


 

 

วันที่กิจกรรม: 
Fri, 06/05/2016 - 17:00
ภาพประกอบ: 
"การขับเคลื่อน Startup Thailand : ฐานเศรษฐกิจใหม่ของไทย"