การถ่ายทอดเทคโนโลยียางพาราแบบครบวงจรของกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน จ.ตรัง

อา, 23/08/2015 - 21:29 — admin5
Youtube URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=PkhNd5KTa-c

สกู๊ปข่าว ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยียางพาราแบบครบวงจรของกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน" ระหว่างวันที่ 28-29 ก.ค.2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง
ข้อมูลวิดีโอ : NBT ตรัง