เตียงพยาบาลพักฟื้นผู้ป่วย

ศ, 19/06/2015 - 13:47 — admin5
รายละเอียด: 

.1.      เตียงพยาบาลและพักฟื้นผู้ป่วย

บริษัทผู้ผลิต  บริษัท เบลเมกส์ไทย  จำกัด

บริษัทผู้ใช้     โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

 

Home Like Design โดยออกแบบผสมผสานระหว่างการใช้งานด้านการแพทย์และความสวยงาม ด้วยระบบการปรับเตียงด้วยรีโมทคอนโทรล สามารถผ่อนแรงของผู้ดูแล ให้เหมาะสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ไม่สะดวกในการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยตนเอง โดยออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งานให้ใช้งานได้ประโยชน์จริง มีรูปแบบที่สวยงาม รวมถึงใช้วัสดุเกรดสูงที่ผลิตในประเทศได้ โดยมีแนวทางการออกแบบให้มีความเป็นมิตรและไม่สร้างความเครียดให้กับผู้ใช้งาน

 

คุณลักษณะของเครื่อง

·       โครงสร้างกรอบเตียงผลิตจากอลูมิเนียม

·       มีแผงกั้นข้างเตียง 4 ชิ้น สามารถปรับได้ 2 ระดับ และเก็บเข้าใต้เตียงได้เพื่อความสวยงาม และความสะดวกในการลุกออกจากเตียง

·       สามารถปรับเอนหลัง 0-80 องศา

·       สามารถปรับเอนขา 0-35 องศา

·       ปรับท่าหัวสูง-เท้าต่ำ (anti - trendelenburg)

·       ปรับท่าหัวต่ำ-เท้าสูง (trendelenburg)

·       ระยะปรับสูง-ต่ำ 40-75 cm

·       ขนาดของเตียง 98 x 220 cm

·       ความสามารถในการรับน้ำหนัก 250 kg

·       ระบบซ่อนล้อเตียงด้วยรีโมทคอนโทรล

·       มีระบบสำรองไฟ

·       มีระบบไฟใต้เตียง ที่ติดทันทีเมื่อผู้ใช้ปรับเตียงให้ลงสุด เพื่อสะดวกและมองเห็นทางได้ในความมืด

รายละเอียดข้อกำหนด ( Specification )

ค่า/หน่วย

1.มิติ  (ขนาด / น้ำหนัก)   

   1.1 ขนาดเตียงผู้ป่วย    

   1.2 น้ำหนักรวมประมาณ

 

100x200 ซ.ม.

150 kg

2.กำลังงานด้าน Input

   2.1  ระบบไฟฟ้าป้อนระบบ             

   2.2  แรงดันจ่ายออกให้มอเตอร์          

   2.3  กระแสไฟฟ้าที่ใช้                        

   2.4  Max Load                                 

   2.5  Duty Cycle ;2min ON/ 2 min 18Min

   2.6  IP Class                                

 

 220AC

24 VDC

8 Amp.

6000N

10%

IP66

3.ความสามารถในการทำงานของเครื่องที่สามารถชี้วัดเชิงปริมาณ

    3.1 ปรับความสูงต่ำ      

    3.2 ปรับยกปลายเท้า    

    3.3 ปรับยกหลัง            

    3.4 ปรับเอียงหน้า-หลัง 

    3.5 รองรับน้ำหนักสูงสุด

 

45-75 ซ.ม.

0 - 45 องศา

0 - 80 องศา

-15,0,+15  องศา

250 KGs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการดำเนินงาน

1.       เริ่มจัดทำแบบ (Drawing) ให้ตรงตามสเปค หรือคุณสมบัติของเตียงผู้ป่วยที่ได้กำหนดไว้ 

          (ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %)

          ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำแบบตามสเปคที่กำหนด และได้มีการแก้ไขอยู่หลายครั้ง เนื่องจากปัญหาดังที่ได้กล่าวไว้ใน     หัวข้อปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ซึ่งได้ทำการแก้ไขแล้วเสร็จในบางส่วน โดยเฉพาะในส่วนของการออกแบบ เนื่องจากงานทางด้านการออกแบบ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานทางด้าน   วิศวกรรม จึงส่งผลให้ท้ายที่สุดสามารถผลิตแบบได้ตามต้องการ

2.       วิเคราะห์ปัญหาของแบบเพื่อหาแนวทางความเป็นไปได้ของชิ้นงานก่อนสรุปแบบเพื่อใช้ในการผลิต

          (ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %)

          หลังจากได้แบบงานที่ต้องการแล้ว จึงทำการถอดแบบ เพื่อจำลองกลไกการทำงานของชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโครงสร้างพื้นเตียง โครงสร้างเตียง ฯลฯ นั้นมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดโดยการใช้เครื่องพิมพ์สามมิติก่อนที่จะดำเนินการสั่งผลิตชิ้นส่วนนั้นๆไม่เพียงเท่านี้บริษัทฯ ได้ทำการปรึกษาหารือกับทางผู้ผลิต เพื่อผลิตชิ้นงานตัวอย่างบางส่วนที่ต้องอาศัยเครื่องมือ ความรู้ ความชำนาญเป็นพิเศษ ก่อนที่จะผลิตจริง ซึ่งปัญหาและความยุ่งยากในส่วนนี้มีอยู่  3 ส่วนด้วยกัน คือ ชิ้นส่วนหลักที่เป็นอลูมิเนียม , ชิ้นส่วนงานไม้ , อุปกรณ์ที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการผลิตเตียงผู้ป่วย จึงต้องอาศัยการปรึกษาหารือกับผู้ผลิต เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพและสมบูรณ์แบบที่สุด

3.       ถอดแบบแต่ละส่วนเพื่อจัดเตรียมหาวัตถุดิบ  (ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %)

          ในขั้นตอนนี้เป็นการดำเนินการถอดแบบจากชิ้นงานสามมิติ ให้อยู่ในรูปแบบสองมิติ เพื่อนำไปให้ผู้ผลิตทำการเสนอราคาแม่พิมพ์และราคาชิ้นงาน ซึ่งปัญหาในส่วนนี้มีไม่มากนัก

4.       ชิ้นส่วนหลักที่เป็นอลูมิเนียม  (ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %)

          ทางบริษัทฯ ทำการติดต่อกับผู้ผลิตหลายราย  แต่เมื่อทำการเปรียบเทียบราคา และความน่าเชื่อถือของการผลิตแล้ว สรุปได้ว่า  P&L Manufacturing Co.,Ltd เสนอราคาได้เหมาะสมและมีกำลังเพียงพอต่อการผลิต

5.       ชิ้นส่วนงานที่เป็นไม้จริง  (ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %)

          บริษัทฯ ได้ติดต่อกับผู้ผลิตรายย่อย 2-3  ราย และสามารถได้ผู้ผลิตไม้เพื่อทำเตียงได้สำเร็จ

6.       ชิ้นส่วนงานที่เป็นงานพลาสติก  (ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %)

          ในส่วนงานพลาสติกเป็นส่วนที่มีจำนวนชิ้นงานค่อนข้างสูง ค่าใช้จ่ายในการเปิดแม่พิมพ์จึงมีมูลค่ามาก ทางบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องใช้ชิ้นงานจากเครื่องพิมพ์สามมิติมาใช้งานในการผลิตเตียงต้นแบบ

7.       ชิ้นส่วนงานเหล็ก (ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %)

          ชิ้นงานเหล็กเป็นชิ้นงานที่สามารถผลิต ได้รวดเร็วกว่าชิ้นงานอื่น ซึ่งทางบริษัทฯ มีผู้ผลิตที่ร่วมงานด้วยหลายราย จึงไม่เป็นปัญหาหากต้องการดำเนินการผลิต

8.       อุปกรณ์มอเตอร์เตียงและระบบขับเคลื่อน (ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %)

          อุปกรณ์มอเตอร์ได้มีการดำเนินการปรึกษาหารือในส่วนของ สเปค ฟังก์ชั่นการทำงาน รูปแบบการใช้งานของเตียง ฯลฯ  โดยมทีมงาน Timotion Technology Co.,Ltd มาช่วยดำเนินการ

 

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

1.       ปัญหาในการออกแบบชิ้นงานในคอมพิวเตอร์

ปัญหา การออกแบบชิ้นงานต้องอาศัยประสบการณ์จริงจะต้องมีประสบการณ์ในการออกแบบ และใช้งานเตียงผู้ป่วย มาก่อน เพราะหากแบบที่ออกมาสวยงาม แต่ฟังก์ชันการทำงาน  หรือวัสดุที่ไม่สามารถผลิตได้จะต้องมีการปรับแก้ไขอย่างมากรวมไปถึงหากไม่มีการลองชิ้นงานจริง จะทำให้ไม่ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น

แนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยการตรวจสอบการทำงานจากสินค้าจริงที่มีอยู่ในท้องตลาด และการใช้เครื่องมือในการจำลองชิ้นงานให้ขนาดเท่าของจริง ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญของการใช้เครื่องพิมพ์ สามมิติ มาช่วยวิเคราะห์และปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานทำให้สามารถแก้ไขปัญหาของการออกแบบชิ้นงานได้ดียิ่งขึ้น มากกว่าการจำลองและเขียนแบบเพียงอย่างเดียว

2.       ปัญหาในเรื่องของงานทำแม่พิมพ์อลูมิเนียม

ปัญหา กระบวนการในการจัดทำแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่ง เพราะการออกแบบชิ้นงานโดยที่ไม่ทราบกระบวนการรีดของอลูมิเนียม จะทำให้ชิ้นงานที่รีดออกมามีปัญหา บางชิ้นรีดได้ บางชิ้นรีดไม่ได้ ต้องมีความรู้ในการออกแบบ ซึ่งช่วงแรกของการออกแบบต้องมีการปรับแก้ไข

แนวทางในการแก้ไขปัญหา แก้ไขโดยเข้าไปขอคำปรึกษาและแนวทางในการออกแบบแม่พิมพ์อลูมิเนียมกับทางผู้ผลิต โดยตรงซึ่งคือทีมงานของ P&L Manufacturing Co.,Ltd

3.       ปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมและการทำงานของมอเตอร์

ปัญหา  เรื่องของค่าใช้จ่าย ในการพัฒนาโปรแกรมมีมูลค่าถึง USD. 3,500.00  ซึ่งสูงมาก ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น

แนวทางในการแก้ไขปัญหา  ลดวัสดุอุปกรณ์บางรายการที่ซับซ้อน โดยปรึกษากับทางทีมงานออกแบบมอเตอร์ ทีมงาน Timotion Technology Co.,Ltd ประเทศไต้หวัน เพื่อปรับแก้ฟังก์ชันที่ซับซ้อนและยุ่งยากในบางจุด ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ แต่ยังถือว่าไม่มากนัก

งบปี พ.ศ.: 
2558
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ราคาเครื่องจักร: 
    140000
    ภาพหน้าปก: