เครื่องขึ้นรูปขนมปั้นสิบ 

ศ, 19/06/2015 - 13:41 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : นายสุชาติ เสาร์สุวรรณ

งบปี พ.ศ.: 
2558
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: