เครื่องม้วนก้อนเก็บใบอ้อย 

ศ, 19/06/2015 - 13:40 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ประกอบการ : บริษัท โชคถาวร ผลิตเครื่องจักร

งบปี พ.ศ.: 
2558
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: