เครื่องจักรกลแปรรูปเมล็ดกาแฟขนาดครัวเรือน

ศ, 12/06/2015 - 09:13 — admin5
รายละเอียด: 

หัวหน้าโครงการ
นายจเร  อุปวัฒน์   วิทยาลัยเทคนิคน่าน  เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ
กลุ่มกาแฟมูเซออมก๋อย   เชียงราย

งบปี พ.ศ.: 
2558
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: