เครื่องอัดขึ้นรูปลูกกลิ้งยาง

พฤ, 11/06/2015 - 18:09 — admin5
รายละเอียด: 

หัวหน้าโครงการ
ดร.นเรศ อินต๊ะวงศ์   มทร.ล้านนา  เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ
โครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เชียงราย

งบปี พ.ศ.: 
2558
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: