ระบบหุ่นยนต์พ่นสีอัตโนมัติ

ศ, 05/06/2015 - 14:21 — admin5
รายละเอียด: 

โครงการพัฒนาสร้างระบบหุ่นยนต์พ่นสีอัตโนมัติ
ดำเนินการโดย สถาบันไทย-เยอรมัน
ระยะเวลาของโครงการ 12 เดือน
หัวหน้าโครงการ นายเอกสิทธิ์  สุโขธนัง
บริษัทที่ร่วมโครงการบริษัท แอดวานซ์ไดนามิคแอนด์โรโบติคซิสเทมเทค จำกัด

คุณสมบัติของเครื่องที่จะทำการพัฒนา

คุณสมบัติทั่วไป

เครื่องที่จะพัฒนา

1.กำลังการผลิต

พื้นที่ทำงานพ่นสี: 600x600x500 mm. อาจลดลงโดยขึ้นอยู่กับชนิดของหัวพ่นสี (Spray Gun) และความเร็วการพ่นสี ขึ้นอยู่กับรูปร่าง และขนาดชิ้นงาน

2.อัตราใช้พลังงาน

…......................

3.ประเภทเทคโนโลยีที่ใช้

Multi-axis servo robot  ชนิด Traverse RobotและระบบควบคุมMulti-body Manipulator Painting Robot Controller (Motion Control + PC Base)

4.ระดับโอกาศการผลิตแบบครบวงจร/การบูรณาการเครื่องจักร

ทำได้สูง

5.ระบบความปลอดภัย (Safety)

Full safety system ด้วยโปรแกรม sensor และระบบป้องกันทางไฟฟ้า

เป็นหุ่นยนต์ชนิด Traverse Robot แบบ 5แกน interpolation ทำงานพ่นสีกับ Rotary Servo Actuator Unit 3แกน (สำหรับวางชิ้นงาน)

6.จุดเด่นทางเทคนิคที่สำคัญ

ต่ำ เมื่อเทียบกับคนงาน และหุ่นยนต์แขนกลของต่างประเทศ

7.ค่าใช้จ่าย (operating cost)

….............

8.จุดคุ้มทุน IRP / Payback period

550,000 ถึง 1,700,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาด และชิ้นงานพ่นสี

9.ราคาเชิงพาณิชย์

………………


ภาพที่ 13.1  แสดง แบบวาด AHR Robot
ที่มา:  ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างระบบหุ่นยนต์พ่นสีอัตโนมัติ(สถาบันไทย-เยอรมัน)

งบปี พ.ศ.: 
2557
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: