เครื่องจ่ายวัคซีน

อ, 18/03/2014 - 14:37 — admin3
รายละเอียด: 

โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจ่ายวัคซีน
ดำเนินการโดย สมาคมเครื่องจักรกลไทย
ระยะเวลาของโครงการ 10 เดือน
หัวหน้าโครงการ นายวุตตินันต์  พรหมมาศ
บริษัทที่ร่วมโครงการ บริษัท เจ.อาร์.แอล. สยาม จำกัด (จ.สมุทรปราการ)

เทคโนโลยีหลัก (Core Technology)

 1. ความแม่นยำในการจ่ายวัคซีน,ยา
 2. Intelligence Software Control
 3. โปรแกรมการควบคุมเวลาในการจ่ายวัคซีน,ยา

ขนาดและราคาจำหน่าย ของเครื่องจักร เครื่องมือ และ อุปกรณ์ 

 • ขนาดเล็ก: 20x20x150CM
  ราคา จำหน่ายโดยประมาณ: 9,000 บาท
 • ขนาดใหญ่สุด: 40x40x200CM
  ราคา จำหน่ายโดยประมาณ: 15,000 บาท


ภาพที่ 1  แสดง แผนผังแสดงการทำงานของเครื่องจ่ายวัคซีน
ที่มา:  ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจ่ายวัคซีน(สมาคมเครื่องจักรกลไทย)

งบปี พ.ศ.: 
2557
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: