โครงการพัฒนาสร้างรถบัสไฟฟ้าชนิดโครงแบบ Monocoque ขนาดความยาว 10.5 เมตร เฟส 2

ศ, 27/04/2018 - 11:02 — admin5
รายละเอียด: 

พัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยเดิมซึ่งทําไว้แค่ออกแบบสร้างโครงรถโดยสารไฟฟ้าแบบ Monocoque ขนาดยาว 10.5 เมตร ไปสู่รถโดยสารไฟฟ้าแบบโครง Monocoque -10.5 เมตร ที่สมบูรณ์ทั้งคัน

 

นายปรีชา เต็มพร้อม ตําแหน่ง นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย หน่วยงาน สมาคมเครื่องจักรกลไทย โทรศัพท์ 02 712 2096  โทรสาร 02 712 2979 อีเมล์ thaimachinery@yahoo.com

นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฏ์ ตําแหน่ง CEO หน่วยงาน บริษัท ไทยยานยนต์ไฟฟ้า จํากัด โทรศัพท์ 02-2748-5313-5 มือถือ 081-824-2349 โทรสาร 02-399-0365 อีเมลล์ somboon@tev.co.th

งบปี พ.ศ.: 
2561
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ราคาเครื่องจักร: 
    8800000
    ภาพหน้าปก: