เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต

เครื่องผลิตกระดาษสาแผ่นใหญ่พร้อมขึ้นลวดลาย

พ, 21/08/2019 - 15:17 — admin5
รายละเอียด: 

 

ผลิตกระดาษสาแผ่นใหญ่ 1.2x2.4 เมตร 

กำลังการผลิตวัตถุดิบเส้นใยเปียก 600 กิโลกรัมต่อวัน

มีระบบป้อนวัตถุดิบแบบต่อเนื่อง 

ทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ

ผศ.ดร.บรรเิด แสงจันทร์

081-666-5529

 

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
เครื่องผลิตกระดาษสาแผ่นใหญ่พร้อมขึ้นลวดลาย
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  SME
  ภาพหน้าปก: 

  รถขนส่งในโรงงานและคลังสินค้า

  พฤ, 18/07/2019 - 16:06 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา
  บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด

  งบปี พ.ศ.: 
  2562
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องล้างถังน้ำดื่มขนาด 20 ลิตร(ต่อยอด)

   พ, 01/08/2018 - 10:40 — admin5
   รายละเอียด: 

   นำถังน้ำดื่ม 20 ลิตร มาใส่ในสายพานลำเลียง  หลังจากนั้นสายพานลำเลียงจะส่งถังน้ำดื่ม 20 ลิตร ไปยังตำแหน่งล้างภายในถังโดยในตำแหน่งนี้จะมีแปรงสำหรับขัดภายในของถังน้ำ ตัวแปรงจะถูกขับให้หมุนด้วย ความเร็ว 750 รอบต่อนาที เมื่อแปรงขัดภายในได้ครบตามเวลาที่กำหนดแล้วตัวแปรงจะเลื่อนขึ้นด้วยกระบอกลมและถังน้ำจะถูกส่งไปยังตำแหน่งล้างภายนอกโดยมี STOPPER เป็นตัวกั นถังน้ำให้เข้าออกได้ตรง ตำแหน่ง ในตำแหน่งขัดภายนอกนี จะใช้ฟองน้ำที่ออกแบบไว้เข้ารูปกับตัวถังน้ำเป็นตัวขัดถัง โดยถังน้ำจะถูกขับ ให้หมุนด้วยมอเตอร์ ฟองน้ำจะอยู่กับที่ และส่วนของก้นถังจะมีฟองน้ำที่วางไว้เพื่อทำหน้าที่ขัดส่วนของก้นถัง หัวขับถังให้หมุนนี้จะสามารถยกขึ้นลงด้วยกระบอกลมโดยมีเวลาเป็นตัวกำหนด เมื่อครบเวลาที่กำหนดไว้ หัว ขับขวดจะหมุนกลับทางเพื่อคลายเกลียวหลังจากนั้นจะยกขึ้น เมื่อล้างภายนอกเสร็จแล้วถังจะถูกส่งไปยัง ตำแหน่งล้างภายในและภายนอกด้วยน้ำสะอาด ในตำแหน่งนี  จะต้องมีการพลิกถังน้ำให้คว่ำลงโดยใช้มอเตอร์ เบรกในการจับถังน้ำให้พลิกคว่ำลง 180 องศา เพื่อจะได้ทำการฉีดน้ำสะอาดเข้าไปล้างภายในถังและภายนอก ถัง ให้น้ำเป็นตัวล้างน้ำยาที่เกิดจากการล้างภายในและภายนอกถังออกให้หมด เมื่อล้างได้ครบเวลาที่กำหนด ตัวถังจะพลิกกลับมาวางอยู่บนสายพานล าเลียงและถูกปล่อยออกไปยังทางออกของเครื่องล้าง หรืออาจจะ น้ำเอาเครื่องล้างนี้ต่อเข้ากับเครื่องบรรจุเลยก็ได้  โครงสร้างของเครื่องล้างถังทำจากสแตนเลส ควบคุมการ ทำงานด้วย PLC และใช้ระบบนิวเมติกส์ 

   งบปี พ.ศ.: 
   2561
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    ภาคอุตสาหกรรม
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องตัดลบคมแผ่นผนังห้องเย็น

    พ, 01/08/2018 - 10:05 — admin5
    รายละเอียด: 
    การพัฒนาเครื่องตัดและใบมีดตัดขึ้นมาใช้เป็นการเฉพาะส าหรับการตัดแผ่นฉนวน ใบมีดตัดที่ออกแบบได้ท าการทดลองตัดแล้วพบว่าสามารถตัดและลบคมผิวตัดได้ในเวลาเดียวกัน
    สามารถน าแผ่นฉนวนไปประกอบได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลาในการลบคม     

    งบปี พ.ศ.: 
    2561
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ระดับ: 
     ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
     กลุ่มเป้าหมาย: 
     ภาคอุตสาหกรรม
     ภาพหน้าปก: 

     การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดชิ้นงานแผ่นหนังด้วยเลเซอร์

     อ, 31/07/2018 - 16:36 — admin5
     รายละเอียด: 

      การพัฒนาเทคโนโลยีในโครงการ มีปริมาณการใช้ชิ้นส่วน/วัสดุ ที่ผลิตได้ในประเทศ ร้อยละ 20 เครื่องตัดแผ่นหนังตามท้องตลาดมีประสิทธิภาพต่ าซึ่งเป็นใบมีดซึ่งมีปัญหาเมื่อใช้งานเป็นเวลานานต้องลับคม ใหม่ ท าให้เสียเวลาในการท างานตัดได้ไม่สม่ าเสมอ การตัดหนังด้วยมือใช้เวลานานในการท างาน และต้องเป็นผู้ ที่มีความเชี่ยวชาญจึงสามมารถตัดให้มีความสวยงามได้ ดังนั้น การออกแบบและพัฒนาสร้าง เครื่องตัดหนัง ด้วยล าแสงเลเซอร์ ที่มีปริมาณต่อรอบการผลิตสอดคล้องกับการผลิตของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน       

     สามารถตัดหนังที่มีความหนา 3-5mm.

     สามารถท างานได้ต่อเนื่อง1-2 ชั่วโมง

     มีระบบป้องกันหรือลดกลิ่นออกสู่ภายนอก 

     งบปี พ.ศ.: 
     2561
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ระดับ: 
      ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
      กลุ่มเป้าหมาย: 
      วิสาหกิจชุมชน
      ราคาเครื่องจักร: 
      350000
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องคัดแยกแก้วบรรจุภัณฑ์ความเร็วสูง(VCE60)

      พ, 04/10/2017 - 11:08 — admin5
      รายละเอียด: 

      เครื่องคัดแยกแก้วบรรจุภัณฑ์ความเร็วสูง

      (Beverage Fault Rejection)

      โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2560

      เครื่องคัดแยกแก้วบรรจุภัณฑ์เป็นการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติซึ่งได้รับพัฒนาโดยใช้หลัวิศวกรรมในการออกแบบชิ้นส่วนทางกล และการนำซอฟต์แวร์ประยุกต์มาพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและคัดแยกข้อบกพร่องของแก้วบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการหลอมมาแล้ว ซึ่งการตรวจสอบและคัดแยกดังกล่าวจะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการหลอมได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียทางด้านพลังงาน

      หลักการทำงานของเครื่องคือเครื่องจักรจะทำการตรวจสอบแก้วบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานด้วยการทำงานของระบบเซ็นเซอร์ที่มีความไวสูง (Optical Inspection Systems) และนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลโดยเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของโรงงาน จากนั้นแก้วบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะถูกแยกออกจากสายพานการผลิต ซึ่งการคัดแยกออกจากสายพานการผลิตเป็นการทำงานของเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางกลที่มีความแม่นยำ ฟังก์ชั่นการทำงานสามารถเพิ่มหรือลดรูปแบบงานทีมีข้อบกพร่องด้วยผู้ใช้ได้เอง สามารถเก็บข้อมูลจำนวนการผลิตแบบต่อเนื่อง (Real time monitoring) เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์การผลิต

       

       

      งบปี พ.ศ.: 
      2560
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ระดับ: 
       ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
       กลุ่มเป้าหมาย: 
       ภาคอุตสาหกรรม
       ราคาเครื่องจักร: 
       2000000
       ภาพหน้าปก: 

       โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมขนาดเล็กเพื่อการเคลื่อนย้ายและประกอบชิ้นงาน

       พ, 03/08/2016 - 14:57 — admin3
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา

       งบปี พ.ศ.: 
       2559
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ประกอบชิ้นส่วนนาฬิกา

        พ, 03/08/2016 - 14:55 — admin3
        รายละเอียด: 

        ผู้พัฒนา

        งบปี พ.ศ.: 
        2559
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ต้นแบบต้นทุนต่ำ

         พ, 03/08/2016 - 14:53 — admin3
         รายละเอียด: 

         ผู้พัฒนา

         งบปี พ.ศ.: 
         2559
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 

          กังหันไอน้ำชนิด Back Pressure เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยการผลิตไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 1000 kW

          อ, 16/02/2016 - 14:53 — kamonwan.s
          รายละเอียด: 
          วัตถุประสงค์
          1. พัฒนาสร้างกังหันไอน้าชนิด Back pressure โดยติดตั งและท้างานร่วมกับเจเนอเรเตอร์ ส้าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ก้าลังไฟฟ้าไม่เกิน 1 MW เพื่อเป็นต้นแบบในการน้าไปประยุกต์ใช้ให้เพิ่มประโยชน์ในการไอน้าอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
          2.  เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เชื อเพลิงแท่งตะเกียบด้วยเทคโนโลยีที่ผลิตขึ นได้ภายในประเทศ
          งบปี พ.ศ.: 
          2558
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ระดับ: 
           ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
           กลุ่มเป้าหมาย: 
           ภาคอุตสาหกรรม
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว