ตู้อบ/ตู้แช่

ระบบประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน (เฟส2)

จ, 17/12/2012 - 15:08 — admin5
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องปี 44,45)
นักวิจัย/สถาบัน
นายวีระ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

งบปี พ.ศ.: 
2545
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เตาอบไม้แสงอาทิตย์ขนาด 500 ลูกบาศก์ฟุต

  ศ, 23/11/2012 - 14:46 — admin
  รายละเอียด: 

  นักวิจัย/สถาบัน
  นายอำไพ เปี่ยมอรุณ
  ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  งบปี พ.ศ.: 
  2544
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   ระบบประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อน (เฟส1)

   อ, 20/11/2012 - 09:39 — admin5
   รายละเอียด: 

   (ต่อเนื่องปี 44,45)
   นักวิจัย/สถาบัน
   นายวีระ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
   ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
   อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

   งบปี พ.ศ.: 
   2544
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เตาอุณหภูมิสูงแบบเหนี่ยวนำด้วยความถี่สูงสำหรับใช้ในการเผาพลอย

    อ, 06/11/2012 - 11:51 — admin5
    รายละเอียด: 

    นักวิจัย/สถาบัน
    นายพิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    91 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140

    งบปี พ.ศ.: 
    2541
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     ตู้อบถุงห่อผลไม้ด้วยควันสมุนไพรที่มีฤทธิ์กำจัดแมลง

     อ, 06/11/2012 - 11:21 — admin5
     รายละเอียด: 

     นักวิจัย/สถาบัน
     นายธานี ทับทิมโต
     ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองค์รักษ์ นครนายก

     งบปี พ.ศ.: 
     2541
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      การอบแห้งข้าวเปลือกโดยเทคนิคสเปาเต็ดเบดสองมิติขนาดอุตสาหกรรม (เฟส2)

      จ, 05/11/2012 - 14:43 — admin5
      รายละเอียด: 

      (ต่อเนื่องปี 40,41)
      นักวิจัย/สถาบัน
      นายประพันธ์ ศิริพลับพลา
      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

      งบปี พ.ศ.: 
      2541
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องอบแห้งแบบถังกวนใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง (เฟส2)

       จ, 05/11/2012 - 14:35 — admin5
       รายละเอียด: 

       (ต่อเนื่องปี 40,41)
       นักวิจัย/สถาบัน
       นายสิริชัย ส่งเสริมพงษ์
       กลุ่มงานวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว กองเกษตรวิศวกรรม
       กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

       งบปี พ.ศ.: 
       2541
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        การตากแห้งลูกหยีโดยใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ (เฟส2)

        จ, 05/11/2012 - 14:21 — admin5
        รายละเอียด: 

        (ต่อเนื่องปี 40,41)
        นักวิจัย/สถาบัน
        นายณัฐพงษ์ บวรเรืองโรจน์
        ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี

        งบปี พ.ศ.: 
        2541
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         การอบแห้งข้าวเปลือกโดยเทคนิคสเปาเต็ดเบดสองมิติ (เฟส1)

         จ, 05/11/2012 - 13:23 — admin5
         รายละเอียด: 

         (ต่อเนื่องปี 40,41)
         นักวิจัย/สถาบัน
         นายสมบูรณ์ เวชกามา
         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด
         ราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ

         งบปี พ.ศ.: 
         2540
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 

          เครื่องอบแห้งแบบถังกวนใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง (เฟส1)

          จ, 05/11/2012 - 13:21 — admin5
          รายละเอียด: 

          (ต่อเนื่องปี 40,41)
          นักวิจัย/สถาบัน
          นายสิริชัย ส่งเสริมพงษ์
          กลุ่มงานวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
          กองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร

          งบปี พ.ศ.: 
          2540
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว