เครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน

จ, 06/08/2012 - 20:22 — admin

เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก น้ำหนัก 33 กิโลกรัม สีข้าวได้ 35 - 45 กิโลกรัมต่อชั่วโมง