กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องทำความสะอาดและคัดแยกขนาดหน่อไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ ณ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

พฤ, 18/05/2023 - 18:59 — admin2

18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องทำความสะอาดและคัดแยกขนาดหน่อไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ พัฒนาโดย ดร. สมสุข ไตรศุภกิตติ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ที่ติดตั้งเพื่อใช้งาน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระบอกเงินต้นกล้า ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เครื่องดังกล่าวพัฒนาเพื่อใช้ในการทำความสะอาดและคัดแยกขนาดหน่อไม้ เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น หน่อไม้ปี๊บ หน่อไม้ดอง หน่อไม้อบแห้ง เป็นต้น ทั้งนี้ เครื่องดังกล่าวจะใช้คัดแยกหน่อไม้ที่ผ่านกระบวนการต้มและปอกเปลือกเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งการคัดแยกขนาดออกเป็น 4 ขนาด คือขนาดเหรียญ 1 บาท เหรียญ 2 บาท เหรียญ 5 บาท และขนาด OD 3.0 - 3.5 เซนติเมตร โดยมีอัตราการทำงานอยู่ที่ 180 กิโลกรัมต่อ 1 ชั่วโมง และสามารถช่วยลดการใช้แรงงานคนจาก 2 คนเหลือเพียง 1 คน

วันที่กิจกรรม: 
Wed, 17/05/2023 - 17:00
สถานที่: 
ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระบอกเงินต้นกล้า ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
ภาพประกอบ: 
กปว. ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องทำความสะอาดและคัดแยกขนาดหน่อไม้แบบกึ่งอัตโนมัติ ณ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย