กปว. พร้อม TGI ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องอบแห้งกระชายพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับชีวมวล ณ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

พฤ, 18/05/2023 - 10:27 — admin2

17 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมันลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องอบแห้งกระชายพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับชีวมวล พัฒนาโดย อาจารย์ประพันธ์พงษ์ สมศิลา หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ที่ติดตั้งเพื่อทดสอบการใช้งาน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
โดยเครื่องดังกล่าวใช้ในการอบวัตถุดิบทางการเกษตร สูงสุดได้ครั้งละ 100 กิโลกรัม เช่น กระชาย ปลา กล้วย ตะไคร้ พริก เป็นต้น เพื่อนำไปต่อยอด/เพิ่มมูลค่า และสร้างรายได้ให้กับชุมชน สำหรับการทำงานของเครื่องสามารถเลือกการทำงานได้ 2 แบบ คือ 1. การใช้พลังงานความร้อนจาก solar cell ร่วมกับพลังงานความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง (ฟืน) โดยพลังงานความร้อนที่ได้จาก solar cell ใช้กับพัดลม 3 ตัว เพื่อหมุนเวียนความร้อนภายในเครื่องอบ และ 2. การใช้พลังงานความร้อนจากไฟฟ้า ร่วมกับพลังงานความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง (ฟืน) โดยพลังงานความร้อนจากไฟฟ้า ใช้กับพัดลม 3 ตัว ซึ่งใช้กับกรณีที่ไม่มีพลังงานจาก solar cell โดยทั้ง 2 แบบ สามารถใช้อุณหภูมิในการอบได้สูงสุดถึง 120 องศาเซลเซียส

 


 

 

วันที่กิจกรรม: 
Tue, 16/05/2023 - 17:00
สถานที่: 
ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ภาพประกอบ: 
กปว. พร้อม TGI ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเครื่องอบแห้งกระชายพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับชีวมวล ณ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์