ติดตามการพัฒนาสร้างเครื่องจักรกล ในพื้นภาคเหนือ

พฤ, 18/01/2018 - 09:28 — admin5

เมื่อวันที่ 15-18 มกราคม 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมันได้ติดตามการพัฒนาสร้างเครื่องจักร ภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน และโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้า

- เครื่องสกัดน้ำมัลเบอร์รี่ จ.น่าน
- เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติความละเอียดสูง ด้วยเรซินเหลว โดยกระบวนการทางแสง
- เครื่องผลิตสับปะรดผง
- เครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋น

วันที่กิจกรรม: 
Sat, 13/01/2018 - 17:00